Model budowania efektywnych zespołów Time for Team – programy doradcze

Zobacz także: Warsztaty integracyjne efektywna komunikacja w zespole

counseling

 • Analiza stylów komunikacji i Talentów w Zespole

  Co mógłbym zrobić by efektywniej komunikować się z poszczególnymi członkami mojego zespołu?

  Skąd wynikają niektóre spory miedzy nami?
  Jak moje zachowanie wpływa na zespół?
  Jaki jest potencjał behawioralny naszego zespołu? Jakie są nasze mocne strony, a na jakie zachowania przychodzą nam „zbyt łatwo” i powinniśmy na nie uważać?

  Dzięki zastosowanym analizom Extended DISC uczestnicy mają okazję otworzyć się i w obiektywny, pogłębiony sposób szczerze porozmawiać o własnych słabych i silnych stronach. Wykorzystana metodologia dostarcza im słownictwa jakie mogą używać do wzajemnego opisywania swoich zachowań. Jest to bardzo ważny element budujący zaufanie i otwartość w zespole. Lepsze wzajemne poznanie się oraz zrozumienie różnic i podobieństw w zachowanych innych członków Zespołu pozwala w przyszłości unikać robienia fałszywych interpretacji dotyczących zachowań i intencji

 • Efektywność Zespołu i koncentracja na wynikach

  Czy na pewno wszyscy dążymy do jednego celu?
  Czy tak samo rozumiemy nasze priorytety?
  Czy rozumiemy jak cele i działania każdego z nas (naszych działów) wspierają cel główny Zespołu?
  Czy tak samo utożsamiamy się zarówno z sukcesami jako i porażkami zespołu?

  Tym co różni grupę ludzi od zespołu jest istnienie celu. Wszyscy członkowie zespołu powinni wiedzieć jaki jest najważniejszy, wspólny cel i jak każdy z nich może przyczynić się do jego osiągnięcia.
  Zespół odnosi wcześniejsze ustalenia na temat pracy zespołu na konkretne obszary biznesu. Oprócz dyskusji o celu, uczestnicy mają okazję poruszyć kwestie podziału ról czy sposobów monitorowania postępów. Dla zespołów menedżerskich może to być dobra okazja do porozmawiania o sposobach kaskadowania strategii do pracowników.

 • Budowanie otwartości i zaufania

  Czy mówimy sobie nawzajem, otwarcie i wprost, gdy któryś z członków zespołu nie przestrzega ustaleń lub nie wspiera działań Zespołu?

  Czy podczas spotkań wszyscy chętnie angażują się w dyskusje nawet gdy wymaga to przeciwstawienia się innym?
  Czy ufamy sobie na tyle, że każdy z nas potrafi przyznać się do słabości lub błędu?
  Czy nie unikam wygłaszania ważnych, merytorycznych opinii by nie „psuć dobrej atmosfery” lub nie narazić się komuś?

  Zaufanie leży u podstaw budowania zespołu. Tylko członkowie zespołów, które sobie ufają nie obawiają się angażować w autentyczne dyskusje dotyczące kwestii kluczowych dla osiągnięcia sukcesu firmy.
  Uczestnicy mają okazję porozmawiać o wzajemnych oczekiwaniach, otwierając się tym samym na udzielanie sobie wzajemnie informacji zwrotnej w codziennych działaniach. Wypracowują zasady efektywnego zarządzania konfliktem w zespole.

 • Doskonalenie metody pracy Zespołu

  Czy spotkania naszego zespołu są angażujące czy raczej nudne?
  Czy mamy jasno doprecyzowane zasady komunikowania się?
  Czy nasz sposób podejmowania decyzji jest efektywny?
  Czy spotkania kończą się jasnym podsumowaniem i planem działań?

  Czasami nawet zmotywowany do wspólnych działań i ukierunkowany na cel zespół traci impet przez nieefektywne metody współpracy. Zbyt sztywne lub zbyt dowolne zasady komunikacji, nieciekawa formuła spotkań, niejasności decyzyjne mogą doprowadzić do pogorszenia wyników.
  Zespół ma możliwość odpowiedzieć sobie na pytanie, na co dzień zespoły rzadko znajdują na to czas, „Czy metody naszej współpracy są wystarczająco efektywne?” . Dyskutuje i poszukuje, zasad i konkretnych rozwiązań, które usprawnią codzienną pracę zespołu

Dla kogo

 • Dla osób pracujących ze sobą na co dzień, które stanowią (lub powinny stanowić) zespół.
 • Dla zespołów menedżerskich, działów czy zespołów projektowych.
 • Optymalna liczebność zespołu, który może wziąć udział w programie, wynosi od 5 do 16 osób

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapisz się do naszego newslettera

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapisz się do naszego newslettera