Działania doradcze wspierające wdrażanie zmian w organizacjach

Zobacz także: Warsztaty Leading Bold Change™ Skuteczne przywództwo w czasie zmiany

Program standardowo zbudowany jest z następujących elementów:

  • Analiza projektu planowanej zmiany w kontekście metodologii 8 kroków Johna Kottera
  • Badanie poziomu gotowości do zmiany w organizacji – ankieta on-line dla wybranej grupy pracowników
  • Warsztat Leading Bold Change dla grupy osób kluczowych dla powodzenia zmiany
  • 1 miesięczny Team coaching / Konsultacje dla Zespołu Kierującego Zmianą – monitorowanie Planu Działania dla Zmiany

Dodatkowo proponujemy:

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapisz się do naszego newslettera

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapisz się do naszego newslettera