Integracja i rozwój zespołu Jura Polska

Jura Polska jest przedsiębiorstwem spedycyjnym należącym do grupy PFLEIDERER i wyłącznym spedytorem przedsiębiorstw Grupy w Polsce.

Na początku 2007 roku konsultanci Time For Team uruchomili w firmie program który miał na celu m. in. poprawę wyników biznesowych poprzez efektywniejsze wykorzystanie potencjału zespołu, zwiększenie efektywności komunikacji w zespole oraz rozwój indywidualny członków zespołu poprzez podniesienie ich samoświadomości dotyczącej ich talentów i predyspozycji.

Program składał się z trzech etapów, które zrealizowano w okresie 7 miesięcy:

Analiza potencjału zespołu

Na tym etapie przeprowadzono jednodniowy warsztat z wykorzystaniem metodologii Extended DISC®. Uczestnicy warsztatu poznali model umożliwiający rozpoznawanie własnego stylu zachowania oraz preferowanego stylu działania swoich współpracowników. Nauczyli się również jak dostosowywać sposób komunikacji do różnych osób.

Ważnym punktem programu była dyskusja na temat potencjału zespołu oparta na wynikach analizy Extended DISC®. Efektem dyskusji były rekomendacje dla lidera zespołu.

Każdy z członków zespołu otrzymał indywidualny raport na temat swoich naturalnych talentów i predyspozycji o którym mógł również porozmawiać z konsultantem podczas indywidualnej sesji.

Budowanie zaufania i poprawa relacji

Na tym etapie zorganizowany został kolejny warsztat, którego głównym punktem była zespołowa sesja informacji zwrotnej moderowana przez konsultantów Time for Team. Unikalna formuła sesji oraz wykorzystywane narzędzia sprawiły, iż atmosfera w zespole znacząco się poprawiła, między innymi dzięki temu, iż wyjaśniono kilka trudnych kwestii, które negatywnie wpływały na relacje w zespole.

Doskonalenie metod działania

Kiedy zespół już poznał swój potencjał oraz poprawił relacje interpersonalne, przyszła pora na doskonalenie metod działania. Do tego celu wykorzystano narzędzie – Extended DISC® Poziom Rozwoju Zespołu. W oparciu o wyniki tego badania poprowadzono robocze spotkanie, mające na celu budowę planu działania, umożliwiającego wdrożenie w życie wniosków płynących z badania. Rekomendacje działań dotyczyły m. in. takich obszarów jak aktualizacja misji firmy, usprawnienie konkretnych procesów biznesowych, zwiększenie zakresu delegowania uprawnień itp.

Zarząd Jura Polska ocenił program jako bardzo pomocny w realizacji ambitnych celów biznesowych firmy.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapisz się do naszego newslettera

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapisz się do naszego newslettera