Leading Bold Change

Leading Bold ChangeTM to interaktywne warsztaty podczas których liderzy zdobywają praktyczne umiejętności zastosowania SPRAWDZONYCH ZASAD wdrażania zmian w organizacjach i zespołach.

Zakres programu

Przed rozpoczęciem warsztatów każdy uczestnik otrzymuje od nas książkę “Gdy góra lodowa topnieje” oraz link do modułu e-learningowego, który w ciekawy sposób łączy historię z książki z badaniami Harvard Business School oraz sytuacją Twojej organizacji.

 • Powitanie & wprowadzenie

  • Tempo zmian na świecie i w mojej branży
  • Najczęstsze błędy liderów- wyniki badań Harvard Business School i zespołu prof. Kottera
  • Dlaczego zmiany są trudne?
  • Zarządzanie zmianą vs Przywództwo w zmianie
  • Rola poczucia pilności
 • “Gdy góra lodowa topnieje”

  Odniesienie do metafory z książki i zawartych w niej pojęć. Rozpoznanie kluczowych powiązań pomiędzy postaciami, sytuacjami i strategiami oraz tego, w jaki sposób ilustrują one rzeczywiste problemy występujące w organizacjach podczas wprowadzania zmian. Omówienie znaczenia i sposobów radzenia sobie z “Nie-Nie” („Nie-nie” osoby i systemy przeciwstawiające się zmianom).

 • 8 kroków do zmiany

  Uczestnicy poznają “klasyczny” ośmioetapowy model zmiany Kottera, dzielą się własnymi doświadczeniami i przykładami odnośnie każdego z etapów. Dyskutowane są przykłady dotyczące stosowania modelu w organizacjach. Omawiana jest potrzeba budowania odpowiedniej koalicji wokół zmiany oraz zasady doboru osób do zespołu kierującego zmianą.

 • Badanie naszej “góry lodowej”

  Punkt skupienia warsztatów przenosi się z uczenia na zastosowanie wiedzy w codziennej praktyce. Uczestnicy określają projekt zmiany, nad którym będą pracować i odnoszą do niego to, czego się dotąd nauczyli.

  Poznają Kartę Wyników Zmiany, proste narzędzie, które pomoże im oceniać zaawansowanie i poprawność procesu wdrażanej w organizacji zmiany. Ćwiczą umiejętności kreowania i prezentacji inspirującej wizji zmiany.

 • Budowanie planu działania

  Uczestnicy rozpoczynają budowę Planu Działania, dzięki czemu ćwiczą w praktyce 8–etapową formułę wdrażania zmian.

  Opracowywany przez uczestników plan działań, może być wykorzystany w organizacji po powrocie ze szkolenia.

  Pracując nad poszczególnymi krokami wdrażania zmiany uczestnicy szukają praktycznych odpowiedzi na pytania:

  • Jak wywołać u pracowników potrzebę zmian?
  • Jak komunikować zmiany by przekonać jak największą liczbę pracowników?
  • Jakie przeszkody powinny być usunięte, jakie procesy delegowane by zaangażować pracowników
  • Jak utrwalać pozytywne zmiany i nie dopuścić do powrotu starych zachowań?

Biorąc udział w tych warsztatach

Program Leading Bold Change umożliwia:

 • Zajęcie się rzeczywistą zmianą, przed jaką stoi twoja organizacja
 • poznanie praktycznego, łatwego do zrozumienia ośmioetapowego procesu, który dostarcza wskazówek i informacji podczas wszelkich działań zmierzających do wprowadzenia zmiany w organizacji
 • poznanie narzędzi pozwalających na dokonanie przeglądu czynników wspierających i hamujących transformację twojego biznesu
 • poznanie zestawu metod, dzięki którym grupy i osoby, których dotyczą zmiany, będą mniej zniechęcone ich wprowadzaniem.

Warsztaty oparte są na pracach profesora Harvard Business School Johna Kottera i wykorzystują opracowany przez niego ośmiostopniowy proces transformowania firm. John Kotter, jest znany jako jeden z największych autorytetów w dziedzinie wprowadzania zmian w organizacjach. Proste, praktyczne podejście oraz sprawdzone, oparte na udanych wdrożeniach wnioski sprawiły, że jego bestseller Leading Change, stał się „biblią zmian” dla menedżerów na całym świecie.

Leading Bold ChangeTM opiera się na książce Johna Kottera „Gdy góra lodowa topnieje”, która w formie prostej, zabawnej opowieści o pingwinach na topniejącej górze lodowej, przedstawia osiem skutecznych kroków prowadzących do trwałej zmiany.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapisz się do naszego newslettera

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapisz się do naszego newslettera