Skuteczne Programy Rozwoju

Programy są zawsze szyte na miarę zgodnie z potrzebami danej organizacji, a zespół odpowiedzialny za projekt jest dobierany ze względu na doświadczenie w danej dziedzinie.

Nasze programy realizujemy głównie w formie warsztatowej, część wykładowa jest ograniczona do minimum. Na warsztatach odpowiednia ilość czasu przeznaczana jest na dyskusję o praktycznych elementach wykorzystania treści szkolenia – rzeczywiste sytuacje i problemy, plany działań. Istotnym elementem warsztatów jest wymiana doświadczeń, dzielenie się najlepszymi praktykami. Często uczestnicy otrzymują zadania wdrożeniowe, które pomagają im przenieść wiedzę i umiejętności zdobyte na warsztatach na codzienne działania w pracy.

Programy są zawsze szyte na miarę zgodnie z potrzebami danej organizacji, a zespół odpowiedzialny za projekt jest dobierany ze względu na doświadczenie w danej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapisz się do naszego newslettera

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Zapisz się do naszego newslettera